PHÚC BẢO AN TRƯỜNG THỊNH

Bạn muốn bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống?

Bạn muốn Giá trị tài sản của bạn gia tăng không ngừng và luôn được đảm bảo một mức tăng trưởng nhất định?

Bạn muốn toàn quyền kiểm soát và chủ động ứng phó linh hoạt với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống?

Fubon Life Việt Nam dành tặng bạn một giải pháp tài chính hoàn hảo:

Sản phẩm liên kết chung PHÚC BẢO AN TRƯỜNG THỊNH 

 

 
Đặc điểm nổi bật của sản phẩm

 

 Bảo vệ và tiết kiệm trọn đời tới năm 99 tuổi

 

 Đầu tư ổn định tăng trưởng không ngừng với lãi suất cạnh tranh

 

 Tài khoản được đảm bảo với lãi suất cam kết tối thiểu

 

 Đóng phí linh hoạt vượt trội giúp chủ động kiểm soát tài chính

 

 Thông tin về tài khoản chính sách đầu tư minh bạch rõ ràng

 

 
Quyền lợi bảo hiểm

 

BẢO VỆ TRỌN ĐỜI, AN TÂM CUỘC SỐNG

 

Kế hoạch bảo vệ trọn đời đến khi bạn 100 tuổi, tấm lá chắn vững chãi bảo vệ bạn và gia đình trước mọi rủi ro trong cuộc sống với số tiền bảo hiểm lớn nhất lên tới 100 lần Phí bảo hiểm cơ bản hàng năm

                   

 

TIẾT KIỆM LÂU DÀI, VỮNG CHẮC TƯƠNG LAI:

 

PHÚC BẢO AN TRƯỜNG THỊNH được ví như một cuốn sổ tiết kiệm phòng thân của gia đình bạn, Giá trị tài khoản của Bạn sẽ tăng trưởng mỗi ngày, giúp bạn luôn chủ động trước mọi chi tiêu trong cuộc sống.

 

Quyền lợi đáo hạn hợp đồng:

= Giá trị Tài khoản hợp đồng khi NĐBH được 100 tuổi

 

Quyền lợi thưởng thưởng duy trì hợp đồng

= 1% x Giá trị tài khoản hợp đồng trung bình của 05 năm trước đó

* Khi khách hàng đóng đầy đủ Phí bảo hiểm cơ bản của 5 năm hợp đồng đầu tiên và mỗi 5 năm sau đó

 

ỔN ĐỊNH ĐẦU TƯ, TĂNG TRƯỞNG KHÔNG NGỪNG

 

PHÚC BẢO AN TRƯỜNG THỊNH giúp bạn trở thành nhà đầu tư thông minh với lãi suất đầu tư được đảm bảo 4%/năm cho 5 năm đầu tiên, 3%/năm cho năm hợp đồng thứ 6 tới thứ 10 và 2%/năm cho các năm tiếp theo

 

LINH HOẠT VƯỢT TRỘI, CHỦ ĐỘNG KIỂM SOÁT

 

                 

 

CÁCH THỨC HỌAT ĐỘNG:

 

“PHÚC BẢO AN TRƯỜNG THỊNH” HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

 

                      

 

 

  • Quỹ liên kết chung

Được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm của các hợp đồng Phúc Bảo An Trường Thịnh. Quỹ liên kết chung được quản lý bởi những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm của Tập Đoàn Fubon với tổng tài sản quản lý 180 triệu USD. Quỹ liên kết chung được đầu tư thận trọng bằng việc tập trung đầu tư chủ yếu vào các tài sản có thu nhập ổn định như trái phiếu Chính Phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu doanh nghiệp và tiền gửi ngân hàng.

 

  • Giá trị tài khoản hợp đồng

Là số tiền được tích lũy từ các khoản Phí bảo hiểm được phân bổ. Giá trị tài khoản hợp đồng được tính lãi hàng tháng theo mức lãi suất công bố Công ty thông báo hàng tháng

Bảng các chi phí liên quan

 

Chi phí rủi ro

là khoản chi phí được khấu trừ hàng tháng để đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm. Chi phí bảo hiểm rủi ro sẽ thay đổi tùy theo tuổi đạt đuợc, giới tính của người được bảo hiểm tại thời điểm khấu trừ

Chi phí ban đầu

Chi phí ban đầu được khấu trừ từ Phí bảo hiểm đã đóng, tùy thuộc vào năm hợp đồng và tính theo tỷ lệ phần trăm của Phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm đóng thêm như sau:

Năm hợp đồng:                1                  2                  3                  4                  5                 6+

% Phí BH cơ bản:             60%             25%            15%             10%             5%              2.5%

% Phí BH đóng thêm:       8%               8%               8%               6%              5%              2.5%

 

Chi phí quản lý hợp đồng

20.000 đồng/tháng, là chi phí được khấu trừ hàng tháng để chi trả cho việc quản lý, duy trì hợp đồng bảo hiểm. Chi phí quản lý hợp đồng có thể được điều chỉnh nhưng sẽ không vượt quá 45.000 đồng/tháng.

Chi phí quản lý quỹ

2%/năm tính trên giá trị tài khoản hợp đồng và được khấu trừ trước khi thông báo mức Lãi suất công bố cho khách hàng.

Chi phí chấm dứt hợp đồng trước hạn

là khoản chi phí Bên mua bảo hiểm phải chịu khi yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Năm hợp đồng                                           1             2            3            4            5            6             7            8+

% của Phí bảo hiểm cơ bản năm đầu        100%     100%      90%       80%       70%       50%        25%       0%  

Chi phí rút một phần từ Giá trị tài khoản HĐ

là số tiền lớn hơn giữa 100.000VNĐ và 2% của Số tiền rút từ giá trị tài khoản.Công ty không tính phí đối với số tiền rút ra nhỏ hơn 20%giá trị hoàn lại cho 2 lần rút tiền đầu tiên trong mỗi năm hợp đồng.

 
Thông tin sản phẩm

 

Tuổi được bảo hiểm  15 ~ 55
Thời hạn bảo hiểm  Đến khi người được bảo hiểm 100 tuổi
Thời hạn đóng phí  Đến khi người được bảo hiểm 100 tuổi
Định kỳ đóng phí  Hàng quý, Hàng nửa năm hoặc Hàng năm

THÔNG TIN THAM KHẢO

Tài liệu giới thiệu sản phẩm

Bảng minh họa tính phí mẫu

Báo cáo hoạt động của Quỹ Liên kết chung