PHÚC BẢO AN PHÚ

PHÚC BẢO AN PHÚ đóng phí ngắn hạn bảo vệ dài hạn như một tài khoản tiết kiệm và bảo vệ toàn diện cho bạn và gia đình. Sản phẩm giúp bạn vượt qua nỗi lo về tài chính ngay cả khi mắc bệnh hiểm nghèo, hợp đồng vẫn tiếp tục được duy trì với quyền lợi phiếu tiền mặt và đáo hạn giúp những kế hoạch tài chính của bạn và gia đình không bị ảnh hưởng trong quá trình điều trị bệnh hiểm nghèo

 

 
Đặc điểm nổi bật của sản phẩm

 

 
Quyền lợi bảo hiểm

 

  • Quyền lợi TĂNG DẦN trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn:

100% Số tiền bảo hiểm gia tăng tương ứng với năm xảy ra sự kiện bảo hiểm (gọi tắt là STBH gia tăng)*

(*STBH gia tăng = Số tiền bảo hiểm * hệ số tương ứng theo năm được quy định trong điều khoản hợp đồng)

 

  • Quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo:

 

 

 

  • Quyền lợi tiền mặt định kỳ:                  

5%× Số tiền bảo hiểm mỗi 3 năm

 

 

 

 

  • Quyền lợi đáo hạn:

 

 

 
Thông tin sản phẩm

 

 Tuổi được bảo hiểm

 0 ~ 53 (Không được vượt quá 65 tuổi khi kết thúc thời hạn bảo hiểm).

 Thời hạn bảo hiểm

 12, 15 hoặc 20 năm

 Thời hạn đóng phí

 09, 12 hoặc 15 năm

 Định kỳ đóng phí

 Hàng quý, hàng nửa năm hay hàng năm

 Số tiền bảo hiểm

 Từ 30 triệu đến 2 tỷ đồng.

 


THÔNG TIN THAM KHẢO

Tài liệu giới thiệu sản phẩm