Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHẤT CHÍNH
58/97 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28)7109 9678 – Fax: (84-28)7109 9678
Email: nhatchinh@ffs.vn