Bảo hiểm xe máy – Bảo hiểm BIC (BIDV)

1. Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe máy: là loại hình bảo hiểm bắt buộc mà chủ xe tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều phải tham gia theo quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BTC.

– Bồi thường trách nhiệm pháp lý của chủ xe đối với các thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba.
– Mức trách nhiệm và phí bảo hiểm:

Mức trách nhiệm bảo hiểm

Phi bảo hiểm (chưa bao gồm 10% VAT)

Về người: 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn

Xe dưới 50cm3: 55.000 đồng

Về tài sản: 50 triệu đồng/1 vụ tai nạn

Xe trên 50cm3: 60.000 đồng

 1. Bảo hiểm tai nạn con người theo chỗ ngồi trên mô tô – xe máy:
  Bảo hiểm cho trường hợp chết hoặc bị thương do tai nạn khi ngồi trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

  3. Bảo hiểm mọi rủi ro vật chất mô tô – xe máy:

  – Đối tượng bảo hiểm: mô tô, xe máy có đăng ký hợp lệ và có thời hạn sử dụng không quá 7 năm.
  – Phạm vi bảo hiểm:
  + Những tổn thất, thiệt hại vật chất xe do các nguyên nhân tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe trong những trường hợp: đâm va, lật đổ khi xe đang tham gia giao thông; hỏa hoạn/cháy, nổ; những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên; mất cắp, mất cướp toàn bộ xe (nguyên chiếc).
  + Tổn thất hoặc hư hỏng đối với mô tô, xe máy trong quá trình được chuyên chở bằng các phương tiện khác trong lãnh thổ Việt Nam.
  + Những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh trong tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm: bảo vệ và đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất; Giám định để xác định nguyên nhân.

  4. Bảo hiểm cháy/hỏa hoạn, nổ mô tô – xe máy:
  Bảo hiểm cháy/hỏa hoạn, nổ mô tô – xe máy của BIC bảo vệ khách hàng trước những thiệt hại vật chất xảy ra do cháy/hỏa hoạn, nổ bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe/lái xe.

  – Đối tượng bảo hiểm: mô tô, xe máy có đăng ký hợp lệ.
  – Phạm vi bảo hiểm: BIC bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do cháy/hỏa hoạn, nổ bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, Lái xe.
  – Mức khấu trừ: 300.000 đồng/mỗi vụ tổn thất bộ phận
  – Biểu phí:
  Xe được phép lưu hành áp dụng biểu phí sau:
  a. Áp dụng với xe chỉ tham gia bảo hiểm rủi ro cháy/hoả hoạn, nổ:

STT

Số tiền bảo hiểm

Tỷ lệ phí bảo hiểm (không bao gồm 10% VAT)

1

10 – 50 triệu đồng

0,3%

2

Trên 50 triệu đồng đến 80 triệu đồng

0,45%

b. Áp dụng đối với xe tham gia kết hợp cả 3 loại hình bảo hiểm (Trách nhiệm dân sự bắt buộc, Tai nạn người ngồi trên xe và Bảo hiểm cháy/hoả hoạn, nổ):

STT

Số tiền bảo hiểm

Tỷ lệ phí bảo hiểm bao gồm 10% VAT

1

10 – 50 triệu đồng

55.000 đồng

2

Trên 50 triệu đồng đến 80 triệu đồng

110.000 đồng