Bảo hiểm xe máy – Bảo hiểm Quân Đội (MIC)

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe máy

1. Phần bắt buộc Trách nhiệm dân sự (TNDS)

Đối tượng
Chủ xe máy tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam.

Quyền lợi bảo hiểm
MIC sẽ thay mặt cho chủ xe bồi thường cho bên thứ ba với mức tối đa như sau:

∗ Về người tối đa 70.000.000 đ / 1 người / 1 vụ tai nạn, chi tiết theo bảng sau:

Quyền lợi bảo hiểm Mức bồi thường tối đa
Tử vong do tai nạn Trả đủ 70.000.000đ / 1 người / 1 vụ
Thương tật do tai nạn Trả theo “Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người” kèm theo thông tư 151/2012/TT-BTC.

∗ Về tài sản: tối đa 40.000.000đ / vụ tai nạn.

Xem chi tiết:

2. Phần tai nạn người ngồi trên xe

Đối tượng
Lái xe, người ngồi trên xe máy tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam.

Quyền lợi bảo hiểm
MIC sẽ bồi thường cho lái xe, người ngồi trên xe tối đa: 10.000.000đ / 1 người / 1 vụ tai nạn, chi tiết theo Bảng tỉ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành kèm theo quyết định số 12/2007/QĐ-MIC của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội.

Xem chi tiết:

  • Quy tắc bảo hiểm mô tô, xe máy – Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (MIC).
  • Bảng tỉ lệ trả tiền thương tật” ban hành kèm theo quyết định số 12/2007/QĐ-MIC của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội.