BẢO HIỂM BỆNH HIỂM NGHÈO / MIỄN ĐÓNG PHÍ BỆNH HIỂM NGHÈO

Giải pháp tài chính cần thiết giúp bạn an tâm trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Bệnh hiểm nghèo là rủi ro hoàn toàn có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào trong suốt cuộc đời.
Trước tình hình chi phí y tế và chăm sóc sức khoẻ gia tăng nhanh chóng hiện nay, nếu chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, nỗi lo của người bệnh về gánh nặng chi phí và các dự định dang dở sẽ làm tình hình càng thêm khó khăn.
Khi tham gia Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo, nếu rủi ro này xảy ra, khách hàng sẽ nhận được 100% Số tiền bảo hiểm để trang trải chi phí.
Khi tham gia Bảo hiểm Miễn đóng phí Bệnh hiểm nghèo, khách hàng sẽ được miễn toàn bộ Phí bảo hiểm phải đóng trong tương lai của Hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp rủi ro này xảy ra.

TẢI XUỐNG TÀI LIỆU GIỚI THIỆU SẢN PHẨM